Italismus

, italianismus – jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z italštiny nebo podle italštiny v něm vytvořený.

Související hesla