Italské království

, název tří států na území Itálie, které existovaly v různých obdobích a územních vymezeních; a) od 9. do 15. stol. oblast bývalého království Langobardů v severní a střední Itálii. Panovníky byli římští císaři, jejich faktická moc zanikla koncem 13. a ve 14. stol. vznikem signorií (rodových státečků) z většiny městských komun a císařských lén; b) státní útvar vytvořený Napoleonem z Italské republiky (1805 – 14); c) sjednocená Itálie v letech 1861 – 1945. Království vzniklo vyhlášením, když byly ke Království sardinskému připojeny Království obojí Sicílie, Parma, Modena, Toskánsko a část církevního státu.

Související hesla