Ithaka

, Itháki – řecký ostrov v Jónských ostrovech. Podle řecké mytologie království Odysseovo.

Ottův slovník naučný: Ithaka

Ithaki:, starořecky Ithaka, v lidu Thiaki, ostrov Iónského souostroví v moři Iónském na z. od řecké krajiny Akarnanie mezi ostr. Leukas na s. a Kefallinia na jihu s plochou 97 km2. Ithaki jest dlouhý a úzký hornatý ostrov, složeny hlavně z vápence, dosahující na s. výšky 808 m, s několika menšími zálivy na z. a velkým zálivem Molem, jímž dělí se ve dvě polovice spojené úzkou převlakou; spadá všude příkře do moře. Obyvatel má 8821, zalidněn jest nejhustěji na severu a tvoří s ostrůvky Atokem, Kastem a Kalamem eparchii ithackou nomarchie kefallinské. Ostrov plodí hojně vína, korintek a oleje, méně obilí, mimo to chovají se kozy, hlavním však zaměstnáním obyv. jest plavba, obchod, lov ryb, hub a korálů.–Za starověku ostrov prosl. jako rodiště Odyssea, jehož sídlo hledají někteří ve zříceninách na převlace u zál. Mola, jiní v nejsev. části pod horou Exogi, avšak politicky byl bez významu. Ve středověku zpustl nájezdy pirátů a válkami tureckými a povznesl se teprve za vlády benátské.

Související hesla