Ittihad ve terakki

, turecká nacionalistická strana, založená v roce 1889 jako pokračování mladotureckého hnutí. Rozvinula činnost až 1895, hlavně v armádě. Od spojenectví s jinonárodními odpůrci sultanátu přešla k silnému tureckému nacionalismu a panturkismu. Prosadila se do vedení státu, obnovila ústavní systém v roce 1908. Vytvořila vládu „triumvirátu“ za vedení Envera Paši, která potlačovala své někdejší spojence. Tím přispěla k rozkladu říše, již zavlekla do 1. světové války po boku Německa.

Související hesla