Izohypsa

, vrstevnice – izolinie nadmořských výšek. V meteorologii se využívají ke znázornění výšek izobarických ploch.

Související hesla