Jablonský (Jablonski) Daniel Ernst

, český protestantský duchovní a teolog; vnuk J. A. Komenského. Od roku 1693 dvorní kazatel v Berlíně, od 1699 biskup polské větve jednoty bratrské, spoluzakladatel a prezident Společnosti věd (Pruské akademie věd) v Berlíně. Udržoval styky s českou nekatolickou emigrací.

Ottův slovník naučný: Jablonský (Jablonski) Daniel Ernst

Jablonský: Daniel Ernst (*1660 v Nassenhabeně u Gdanska–†1741 v Berlíně), syn českobratrského biskupa Petra Figulusa, zetě Komenského, jenž přijal název Jablonský od rodné vsi Jablonky, vzdělav se v Lešně a ve Frankfurtě nad Odrou navštívil v r. 1680 až 1682 Anglii a Hollandsko, kde chtěl poznati organisaci školství. Roku 1683 byl pastorem v Magdeburku, později rektorem v Lešně, r. 1690 pastorem v Královci, po třech létech dvorním kazatelem v Berlíně a r. 1699 otcem svým vysvěcen na biskupa církve českobratrské. R. 1733 jmenován byl předsedou akademie berlínské a r. 1735 přenesl biskupství českobratrské na Davida Nitschmannaa r. 1737 na hr. Zinzendorfa, zakladatele Herrnhutu, vysvětiv je na biskupy českobratrské. Usiluje sjednotiti náboženské obce českobratrské s evangelickými, vydal spisek Der Weg zum Friede. Z jiných prací jeho uvádíme: Biblia hebraica (Berlín, 1679 a 1712); Talmud (t., 1715-21); Historia Consensus Sendomiriensis inter evangelicos regni Potoniae et Lithuaniae (t., 1731 a 1742); Desideria oppressorum in Polonia evangelicorum (t., 1725). Poslední podávají cenné příspěvky k dějinám polským.

Související hesla