Jaderná reakce

, nukleární reakce – proces přeměny jádra atomu probíhající samovolně nebo účinkem jiného jádra, částice či záření.

Související hesla