Jádro buněčné

, nucleus, karyon – kulovitý až oválný kompaktní útvar v buňkách eukaryontních organismů, uložený obvykle v centrální oblasti buňky; ve svých chromozomech obsahuje převážnou část genetických informací. Od buněčné cytoplazmy je odděleno jadernou membránou nebo také jaderným obalem. Převažující složkou jádra je chromatin. – Každému rozdělení buňky předchází rozdělení jejího buněčného jádra. Při vzniku specializovaných haploidních pohlavních buněk (gamet) se uplatňuje zvláštní typ dělení buněčného jádra, tzv. redukční dělení čili meióza.

Související hesla