Jáhen

, diakon – osoba oddělená k posvátné službě úkonem, jejž některé církve pokládají za svátost. Jáhenské svěcení je předpokladem svěcení kněžského. Poviností je služba zahrnující mj. kázání, vyučování a charita. V katolické církvi jsou za stálé jáhny svěceni i ženatí muži.

Související hesla