Jakobité


1. členové křesťanské církve, která se osamostatnila v 6. stol. v souvislosti s christologickými spory a je nejvíce rozšířena v Sýrii a Iráku. Kloní se k pojetí, že v Ježíši Kristu je jediná boholidská přirozenost (viz též monofyzitismus), což odmítají katolíci a pravoslavní. Ekumenické rozhovory dávají naději na sblížení stanovisek. Část dřívějších jakobitů tvoří syrsko-katolická církev;
2. převážně katoličtí stoupenci Stuartovců. Viz též jakobitská povstání.

Ottův slovník naučný: Jakobité

Jakobité nazývali se monofysité v Syrii a Mesopotamii po biskupu edesském Jakubu Baradaiovi, který je v VI. stol. po Kr. zorganisoval a pod jedním patriarchou spojil. Později přešel název ten na všecky monofysity vůbec. dk.

Jakobité nazývala se po r. 1688 strana, která ve Francii, Anglii a ve Skotsku konala přípravy, by rodina Stuartovců byla zase uvedena na trůn anglický. Zvláště mocnou byla ve Skotsku, ale Vilém III. r. 1689 povstání potlačil; podobně zmařeny byly pokusy Jakuba III. (1715, 1719) a praetendenta Karla Eduarda.

Související hesla