Jakobitská povstání

, pokusy přívrženců sesazeného anglického a skotského krále Jakuba II. Stuarta (jakobitů) o získání britského trůnu pro jeho potomky: syna Jakuba Eduarda (1688 – 1766) a vnuka Karla Eduarda Stuarta (1720 – 1788); katoličtí Stuartovci žili od roku 1689 v emigraci, zatímco v Anglii do 1714 vládla protestantská větev. 1715 a 1719 jakobitská povstání potlačena, při třetím povstalci vedení Karlem Eduardem pronikli v roce 1745 ze Skotska (jejich zázemím hlavně Vysočina, Highlands) až do Anglie, ale byli zatlačeni zpět a v roce 1746 britským vojskem poraženi. Důsledkem porážky likvidace klanového systému a úplné podrobení Skotska anglickému vlivu.

Související hesla