Jan Soběslav Lucemburský

, moravský církevní hodnostář; syn moravského markraběte Jana Jindřicha a Markéty Opavské, v roce 1375 mladší markrabě moravský, 1380 – 87 biskup litomyšlský, v roce 1387 biskup olomoucký, od 1387 patriarcha akvilejský.

Ottův slovník naučný: Jan Soběslav Lucemburský

Jan Soběslav, patriarcha aquilejský (1352 – † 1394), syn před., jako 16letý mladík stal se po magdeb. Purkartovi proboštem vyšehradským a přijal teprve r. 1370 svěcení za jáhna; r. 1380 stal se zároveň kanovníkem v Brně, r. 1381 biskupem litomyšlským a r. 1387 patriarchou aquilejským.

Související hesla