Jan ze Středy

, český církevní hodnostář a politik, v roce 1345 plebán ve slezské Středě, 1346 – 53 notář a protonotář české královské kanceláře, v letech 1353 – 74 s výjimkou roku 1356 kancléř Karla IV. 1352 – 53 biskup v Naumburgu, 1353 – 64 biskup litomyšlský, 1364 – 80 biskup olomoucký, 1380 biskup ve Wrocławi. Diplomat a spolupracovník Karla IV., přívrženec raného humanismu, udržoval korespondenci s F. Petrarkou a Colem di Rienzou.

Související hesla