Japonština

, jazyk někdy přiřazovaný k altajským jazykům pro rysy příbuznosti s korejštinou, mongolštinou a tunguzským jazykem, snad i s jazyky drávidskými (viz též klasifikační přehled jazyků), jindy se chápe jako jazyk izolovaný. Mluví jím 125 miliónů osob na Japonských ostrovech, asi 1 milión v menšinách (Tchajwan, Hawai, USA, Brazílie). Nejstarší doložené texty z 8. stol.; po staletí silný vliv čínštiny, dodnes v psaném jazyku asi 3/5 sinojaponských slov. Přejaté čínské znakové písmo flektivním rysům japonštiny nevyhovovalo; v 8. stol. vzniklo slabičné písmo kana, v němž se elementární čínské znaky používaly v platnosti fonetické; od začátku 20. stol. má každá slabika jen jeden znak. Používá se forma jednodušší, katakana (knihy pro děti, úřední formuláře a vyhlášky), a složitější, hiragana, která kombinuje slabičné písmo s čínskými znaky.

Související hesla