Jazykový svaz

, skupina geneticky nepříbuzných jazyků, u nichž se dlouhodobým kontaktem vyvinuly společné rysy (např. jazyky Balkánského poloostrova).

Související hesla