Jessner Leopold

, německý režisér; průkopník jevištního expresionismu. V letech 1919 – 30 ředitel Deutsches Theater v Berlíně, od 1933 působil v zahraničí (Velká Británie, USA). Zavedl nové členění prostoru jeviště (Spieltreppe – schodiště). Z inscenací: Richard III., OthelIo, Hamlet (W. Shakespeare), Oidipus král (Sofoklés), Valdštejn (F. Schiller).

Související hesla