Jettmar Rudolf

, malíř a grafik ve Vídni. Hlásil se k tradici velké figurální malby, tvořil monumentální kompozice i heroické krajiny.