Jižní pól

, jeden z klíčových bodů na Zemi, průsečík osy zemské rotace se zemským tělesem na jižní polokouli (90° jižní šířky). Nachází se v centrální Antarktidě ve výšce 2 900 m n. m. Od roku 1957 vědeckovýzkumná stanice USA Amundsen-Scott. – Pokusy o dosažení jižního pólu od zač. 20. stol., poprvé dobyt 14. 12. 1911 norskou výpravou R. Amundsena.

Související hesla