Jógáčára

, též vidžňánaváda – idealistická filozofická škola indického mahájánového buddhismu, rozvíjející se zejména mezi 2. a 4. stol. Podle jógáčáry existuje jen vědomí; předměty vnějšího světa, jejichž obrazy se vědomí obírá, jsou neskutečné. Zjevný řád a pravidelnosti, s nimiž se objevují, jsou způsobeny existencí tzv. zásobního vědomí (obdoba kolektivního nevědomí), které obsahuje pevné konfigurace dané minulými vjemy, jež podvědomě prolínají do aktů vnímání a dávají mu pozorovaný řád. Pro svou logickou nedůslednost učení úspěšně napadáno; v 7. stol. n. l. se však rozšířilo do Číny a do Japonska. Představitelé jógáčáry bratři Asanga (asi 315 – 320) a Vasubandhu st.

Související hesla