Jónské moře

, Iónské moře – vedlejší moře Středozemního moře mezi Sicílií a Apeninským poloostrovem na západě a Balkánským poloostrovem na východě; plocha asi 169 000 km2, maximální hloubka 5 121 m, průměrná slanost 38 ‰, teplota vody 25 °C v létě, 14 – 15 °C v zimě. Na severu spojeno Otrantským průlivem s Jaderským mořem. U východních břehů Jónské ostrovy.

Související hesla