Jordánsko

, Jordánské hášimovské království, arabsky Al-Mamlaka al-Hášimíja al-Urduníja – stát v jihozápadní Asii s úzkým přístupem k Rudému moři; 89 246 km2; 6,3 mil. obyvatel (1998), hustota zalidnění 71 obyvatel/km2, hlavní město Ammán (963 000 obyvatel, 1994); úřední jazyk arabština; měnová jednotka 1 jordánský dinár (JOD) = 1 000 filů. Administrativní členění: 12 guvernorátů. – Náhorní plošina ve výšce 900 – 1 800 m n. m. je rozbrázděna suchými údolími. Na západě se sklání příkrými svahy do příkopové propadliny Al-Ghor k řece Jordán a Mrtvému moři; na východě přechází v mírně svažitou pouštní tabuli (Syrská poušť). Horké a suché subtropické podnebí, srážek ubývá od západu k východu. Stepní a pouštní vegetace. – Obyvatelstvo tvoří Arabové (98 %, z nich asi 40 % Palestinci). Náboženství muslimské (92 %, zejména sunnité), křesťanské (8 %). Přirozený přírůstek obyvatelstva je 3,7 % (1992 - 97) ročně, střední délka života mužů je 64 let, žen 70 let. Negramotnost 13,8 %, urbanizace 71,5 % (1995). – Rozvojový stát. Hrubý domácí produkt 1 520 USD/obyv. (1997). Z ekonomicky aktivních pracuje 6 % v zemědělství, 18 % v průmyslu. Orná půda a trvalé kultury pokrývají 4,6 % území, louky a pastviny 8,9 %, zalesněno 0,8 %; na ostatním území převažuje poušť. Pěstují se obilniny, zelenina, olivovník, ovoce. Pastevní chov ovcí a koz. – Těžba fosfátů (5,2 mil. t, 1996) a solí. Průmysl potravinářský, petrochemický, textilní, stavebních hmot. Řídká dopravní síť, přístav Akaba. – Součást starověkých států; 4. stol. př. n. l. – 1. stol. n. l. území arabské. Ve skalním městě Petra sídlili Nabatejci, od roku 105 římská a byzantská provincie, v 6. stol. stát Ghassánovců. Od 7. stol. součást islámských států, 1516 – 1918 Osmanské říše. Od 1920 britský mandát. 1922 zřízeno Zajordánsko v čele s emírem Abdulláhem Ibn Husajnem, 1946 uznána nezávislost. Rozšířením o Západní břeh Jordánu vytvořeno Jordánské království. Účast v šestidenní válce 1967: ztráta území na západním břehu Jordánu ve prospěch Izraele, 1994 uzavřen mír s Izraelem. – Jordánsko je nezávislý stát, konstituční monarchie. Hlavou státu je král; trůn je dědičný v mužské linii dynastie Hášimovců. Zákonodárným orgánem je dvoukomorové Národní shromáždění; tvoří je Senát (40 členů, jmenovaných králem na 8 let, polovina složení se obnovuje každé 4 roky) a Sněmovna reprezentantů (80 členů, volených obyvatelstvem na 4 roky). Předseda Senátu je jmenován králem na 1 rok. Po smrti krále Husajna Ibn Talála v roce 1999 nastoupil na trůn Abdalláh Ibn Husajn.

Tabulka: Jordansko- Predstavitele
KRÁLOVÉ
Dynastie Hášimovců
1946 – 1951 Abdalláh (Abdullah; 1921 –  46 emír)
1951 – 1952 Talál
1952 – 1999 Husajn Ibn Talál
od 1999 Abdulláh Ibn Husajn
 
Související hesla