Joule

, značka J – odvozená jednotka soustavy SI pro práci; práci 1 joulu vykonává těleso, které působí silou o velikosti 1 newtonu na jiné těleso po dráze 1 metru ve směru jeho pohybu. Užívá se též jako jednotka energie (např. mechanické, elektrické, světelné) a tepla. Nazvána podle J. P. Joulea.

Související hesla