Jsoucno

, obecné označení pro cokoliv, co jest. Antická filozofie zdůrazňovala trvalost jsoucna (jsoucno je to, co trvá ve změnách), novověká ověřitelnost ve skutečnosti. Současná filozofie si všímá způsobu, jakým se z celku zkušenosti vydělují jednotlivá jsoucna, a role jazyka v tomto postupu. Viz též bytí.

Ottův slovník naučný: Jsoucno

Jsoucnost (lat. existentia) znamená tolik jako předmětnost, skutečnost, nikoli však podstatu, která jsouc neměnitelnou tvoří jestotu věcí. Jsoucnost můžeme si mysliti jako měnivou, jestota jest podstata o sobě trvající a neměnící se.

Související hesla