Julius II.

, italský duchovní, papež od roku 1503; zvolen díky prodeji odpustků. Kardinál od 1471, za Innocence VIII. fakticky vládl, ale po zvolení Alexandra VI. nucen opustit Itálii. Nejprve dobyl za podpory Francie část ztracených území, 1511 vytlačil ve spojení se Svatou ligou Francouze ze severu Itálie. Svoláním 5. lateránského koncilu proti koncilu v Pise podnítil reformy uvnitř církve. Typický představitel renesančního papežství a mecenáš umění (v jeho službách byli Bramante, Michelangelo, Raffael).

Související hesla