Junktim

, vázanost; ekonomika v mezinárodním obchodě jedna z forem vazby vývozu na dovoz, jejíž podstatou je vázání vývozu určitého výrobku nebo skupiny výrobků na dovoz jiného zboží, zpravidla v rámci existující obchodní dohody kontingentního typu. Může jít také o vázání odběru atraktivního zboží na odběr jiného méně atraktivního.