Kabinetní list 8. 4. 1848

, konečná odpověď Ferdinanda I. (V.) na požadavky tzv. druhé pražské deputace ve Vídni. Mj. povoloval rovnoprávnost češtiny s němčinou, a to zejm. ve státní správě, svolání reformovaného českého zemského sněmu a zřízení nejvyšších úřadů pro České království. Požadavek spojení Čech, Moravy a Slezska v jeden státoprávní celek odkázal na jednání prvního rakouského ústavodárného sněmu. Provedením koncesí kabinetním listem pověřen Národní výbor v Praze.

Související hesla