Kaceřovat

1. obviňovat z kacířství, prohlašovat za kacíře; 2. ostře, veřejně kárat, kritizovat, odmítat.