Kalendárium

, středověká rukopisná kniha, v níž byly uveden seznam dnů, měsíců, popřípadě let s údaji o pevných i pohyblivých svátcích. Užíváno pro liturgické účely.