Kaligram

, ideogram – báseň, jejíž písmena nebo slova jsou uspořádána do určitého obrazce a tím vytvářejí zvláštní vizuální celek. První knižní kaligram vyšel 1564 v románu F. Rabelaise Gargantua a Pantagruel, později se objevil u C. Rougemonta de Baume, A. Bertranda (carmen figuratum) aj. Název kaligram se používá od vydání Apollinairovy sbírky Calligrammes (1918), která ovlivnila i český poetismus (básně J. Seiferta Počitadlo a Objevy ze sbírky Na vlnách T. S. F., Nezvalova optická báseň Adié ze sbírky Pantomima).

Související hesla