Kaliningrad

, německy Königsberg, česky Královec – město v západním Rusku v tzv. Kaliningradské exklávě; 420 000 obyvatel (1995). Průmysl strojírenský (stavební zařízení, vagóny, opravny lodí), papírenský, konzervárenský. Univerzita (německá 1544 – 1945, ruská od 1967). Spojen průplavem s přístavem Baltijsk. – Kaliningrad založen 1255 Přemyslem II. Otakarem, od 1368 člen hanzy, od 1525 součást Pruska, od 1871 Německa; 1945 přičleněn spolu se severní částí bývalého Východního Pruska k SSSR.

Související hesla