Kameny fialkové

, skály a balvany v horách pokryté hnědým porostem vláknité řasy Trentepohlia iolithus; po dešti intenzívně voní po fialkách.