Kampaň za jaderné odzbrojení

, anglicky Campaign for Nuclear Disarmament, CND – hnutí ve Velké Británii požadující jednostranné jaderné odzbrojení země a snížení výdajů na obranu, založené v roce 1958. Náplní petiční činnost, mírové pochody apod. V čele B. Russell. V roce 1962 se z hnutí vydělil Výbor stovky, který požadoval důraznější postup a vyzýval k občanské neposlušnosti. CND získala značnou podporu, ovlivnila i politiku Labouristické strany v otázce jaderného zbrojení, od pol. 60. let však v útlumu. Aktivity obnoveny po rozhodnutí o umístění amerických raket středního doletu na základně v Greenham Common v roce 1980.