Kanadská literatura

, vyvíjí se od 19. stol. převážně v jazyce anglickém, zčásti francouzském. Průkopnickými díly anglicky psané kanadské literatury jsou satirické příběhy T. Ch. Haliburtona, poezie a historický román Johna Richardsona (1796 – 1852) a prózy Susanny Moodieové (1803 – 1885) o životě v divoké přírodě. Představa celokanadské literatury vznikla až po roce 1867 (Kanada britským dominiem), kdy se dostávali do styku autoři z různých provincií. Skupina Básníci Konfederace – Ch. Roberts, Isabella Crawfordová (1850 – 1887), Archibald Lampman (1861 – 1899), Duncan Campbell Scott (1862 – 1947) – psala poezii s přírodní a vlasteneckou tematikou, ovlivněnnou anglickými a americkými romantiky. I během 1. pol. 20. stol. převažovala poezie s přírodní a společenskou tematikou a někdy i s formálním experimentem – E. J. Pratt a básnické skupiny 30. a 40. let. Próza se na začátku 20. stol. rozvíjela v oblíbeném žánru knih o přírodě (E. T. Seton), později vynikli především satirik S. B. Leacock a romanopisci M. Callaghan, M. De la Roche a H. MacLennan, který vyjádřil problém kanadské kulturní identity. Ten je také jedním z témat největší současné autorky M. Atwoodové. Nové přístupy v poezii i próze razí M. Ondaatje, T. Findley, Robertson Davies (1913 – 1995), Mordecai Richler (* 1931), A. Munroová aj. Nejpřekládanějším současným anglokanadským autorem je F. Mowat. – Francouzsky psaná kanadská literatura vznikla v 60. letech 19. stol. (tak zv. québecká škola); rozvíjela se na přelomu 20. stol., poezie navázala na francouzský symbolismus. Rozvíjela se i tak zv. škola rodné hroudy (regionální vymezení a kolorit v poezii i v románech, zejména L. Hémon, 1880 – 1913). Po 2. světové válce se literatura zaměřila na městskou tematiku, sociální a filozofické problémy se silným národnostním podtextem, odrážejícím se i v jazyku (Y. Thériault, G. Royová, Réjean Ducharme, * 1941). Ohlasu v Evropě dosáhla kanadská poezie, nezávislá na francouzských vzorech (A. Hébertová, Alain Gradbois, 1900 – 1975, šansoniéři F. Leclerc, G. Vigneault), a historické romány navazující na lidové tradice A. Mailletové a psychologizující romány M.-C. Blaisové.

Související hesla