Kandinskij Vasilij

, ruský malíř a teoretik; jeden ze zakladatelů abstraktního umění. Na Sibiři inspirován lidovým uměním. Od roku 1896 studoval malířství v Mnichově. Vyšel od mnichovského realismu (městské motivy se světelnými efekty), impresionismu a secese (romantické „pohádkové“ výjevy inspirované hudebními a básnickými zážitky) a expresionismu. Dospěl k expresívní abstrakci, kde předmět nahrazuje psychologickým působením barvy. Vůdčí postava mnichovské avantgardy. V roce 1909 zakladatel výstavního spolku Der blaue Reiter (Modrý jezdec; podle názvu jeho obrazu). 1910 vzniklo jeho první nefigurativní dílo Abstraktní akvarel a současně napsal programovou studii O duchovnu v umění. Po říjnové revoluci v roce 1917 se vrátil do vlasti, kde zastával významné funkce v sovětských komisích pro umění. 1921 se vrátil do Německa; profesorem Bauhausu ve Výmaru a poté v Desavě. V tomto období směřoval k přísnému matematickému řádu, čímž se přiblížil konstruktivismu, který jinak odmítal. Po zavření Bauhausu nacisty v roce 1933 odjel do Paříže. V závěrečném syntetizujícím období se snažil spojit západní racionalismus s barevností ruského umění, zoomorfními motivy a čínskými kaligrafickými principy členění plochy. Do jeho kompozic se opět vrátila i figura, ovšem jako pouhý symbolický znak. Z díla: Improvizace, Kompozice, Žlutá-červená-modrá, Žlutý doprovod, Mírný pohyb.

Související hesla