Kaňka František Maxmilian

, český architekt; spolupracovník G. B. Alliprandiho a G. Santiniho, přítel a spolupracovník M. B. Brauna a V. V. Reinera. Od roku 1724 císařský architekt. Pracoval pro rodinu Černínů (kaple v zahradním paláci ve Vídni, dostavba Černínského paláce v Praze, zámek ve Vinoři, dva paláce na Malé Straně) a další šlechtu (zámek Liběchov, přestavba zámku Konopiště, úprava Vrtbovské zahrady na Malé Straně aj.). Činný pro duchovní řády (kostel sv. Klimenta a dostavba Klementina pro jezuity v Praze, piaristický kostel v Litomyšli, konvent a prelatura augustiniánů na Karlově v Praze aj.). Autor návrhů oltářů, pomníků i soch. Jeho stavby jsou bližší klasicizujícímu baroku.

Ottův slovník naučný: Kaňka František Maxmilian

Kaňka: Kaňka: František Maximilián, stavitel český v XVIII. stol. Vzdělal se v Italii a byl činným hlavně v Praze. Od něho pochodí zámek hraběte Černína ve Vinoři; pro téhož provedl návrh mausolea (ryto od A. Neureitra). V Praze stavěl pak chrám sv. Salvatora při kolleji jesuitské na Starém městě a klášter sv. Kateřiny na Novém městě. Dále řídil opravy zámku v Brandýse n. L., Poděbradech a Pardubicích, začež jmenován cís. architektem (1724). J-k.

Související hesla