Kanton

, správní jednotka ve Švýcarsku se značným stupněm autonomie. Území Švýcarska je rozděleno do 23 kantonů, z nichž tři (Unterwalden, Basel a Appenzell) jsou dále rozděleny do dvou polokantonů. Polokantony mají stejné pravomoce jako kantony a proto některé zdroje udávají, že ve Švýcarsku existuje 26 kantonů. Největším kantonem je Graubünden (7 106 km2) a nejmenší je polokanton Basel-Stadt (37 km2).

Ottův slovník naučný: Kanton

Kanton (franc. canton), asi tolik co okres. Označení toho užívá se nyní ve Francii a ve Švýcařích. Ve Francii jsou dle dekretu ze dne 15. led. 1790 kantony nejbližší pododdělení arrondissementů, jednak obvody soudní, jednak volební pro rady (conseils) generální a arrondissementální. Také v Elsasu a Lotrinkách posud trvá rozdělení na kantony. Ve Švýcařích ujal se název kanton od XVI. stol. (na místě staršího »Ort«) k označení jednotlivých států, z nichž republika jest složena; nyní čítá se ve Švýcařích 25 kantonů.

Související hesla