Kapodistrias Joannis

, řecký politik a diplomat. Původem ze starobylého aristokratického rodu, přesídleného ve 14. stol. z Istrie na Kerkyru. V letech 1801 – 07 státní tajemník Jonské tzv. Sedmiostrovní republiky, která byla pod společným rusko-tureckým protektorátem. Od 1807 v diplomatických službách Ruska, vyslanec cara na vídeňském kongresu 1814 – 15, od 1816 státní tajemník zahraničních věcí; po zahájení řeckého povstání v letech 1821 – 29 odešel z ruského diplomatického úřadu a jako soukromník propagoval v západní Evropě osvobozeneckou akci Řeků. 1828 – 31 hlava řeckého státu. Jeho osvícenská, ale autokratická vláda vyvolala opoziční postoj části řeckého prostředí; zavražděn.

Ottův slovník naučný: Kapodistrias Joannis

Kapo d'Istrias Johannes Ant., hrabě, státník řecký (*11. ún. 1776 na Korfu – †9. říj. 1831 v Nauplii), potomek šlechtické rodiny přezvané dle původní domoviny města Capo d'Istria (Koper); studoval v Padově a Benátkách filosofii a lékařství, navrátiv se na Korfu, dostavší se zatím pod panství francouzské, oddal se diplomacii. R. 1800 svěřeno mu spořádání správy ostrovů Kefallinie, Santy Maury a Ithaky, na to stal se státním tajemníkem a účastnil se vypracování nové ústavy. R. 1803 stal se ministrem vnitra a brzo potom zahraničných záležitostí. Při odboji Alí paše proti Portě byl Kapo d'istrias vrchním velitelem vojů z ostrovů Iónských a když ostr. tyto r. 1807 Francii připadly, odebral se na své statky. Byv povolán do Petrohradu, r. 1811 přidělen rus. vyslanectví ve Vídni a r. 1812 hlav. stanu ruské armády dunajské, provázel cara Alexandra jako chef kanceláře do války proti Napoleonu I. a získal si takovou důvěru u cara, že mu nejdůležitější úkoly státnické svěřovány. Na rozkaz Alexandra I. podepsal 20. list. 1815 druhý mír Pařížský a činně účastnil se Vídeňského kongressu jako zmocněnec Ruska, r. 1816 stal se státním sekretářem a spravoval s Nesselrodem i ministerstvo vnějších záležitostí. Když se mu nezdařilo získati Rusko pro řecké povstání, vystoupil ze služeb carských a odebral se do Švýcar, kde slovem i skutkem pracoval pro věc hellénskou. Dne 14. dub. 1827 povolán národním shromážděním v Damale za presidenta Řecka. Přes dobrou snahu a dobrou vůli nezdařila se mu však těžká úloha uspořádati poměry řecké. Absolutistické choutky a přílišná péče o vojenství způsobily mu mnoho nepřátel a silnou opposici. Na Hydře i Maině vypuklo povstání a když Kapo d'istrias dal knížete Petra Mauromichala zatknouti, byl bratrem a synem zatčeného v Nauplii před kostelem zavražděn. Srov. Mendelssohn Bartholdy, Graf Joh. Kapo d'istrias (Berlín, 1864).

Související hesla