Kapsko

, provincie JAR. Od roku 1652 kolonie nizozemské Východoindické společnosti, od 1806 britská Kapská kolonie, v roce 1910 začleněno do Jihoafrické unie. 1994 Kapsko rozděleno na tři provincie.

Související hesla