Kar

, geomorfologický tvar vzniklý destrukční činností horských ledovců nebo nivací. Ledovcové kary jsou hluboké deprese v podobě amfiteátru nebo půlkruhu obklopené až 1000 m vysokými skalními svahy; leží pod vrcholem či v horní části hory (horského hřbetu) nebo v uzávěru ledovcového údolí. V karech častá karová jezera. Při vzniku hrají roli charakter reliéfu, geologické poměry, podnebí a orientace vůči světovým stranám. Hlavními destrukčními procesy mrazové zvětrávání a detrakce (vylamování), menších rozměrů bývají kary nivační.

Související hesla