Karakumský kanál

, umělý průplav v Turkmenistánu, částečně splavný; délka 600 km. Odvádí vodu z řeky Amudarja přes poušť Karakum do města Ašgabad. Na Karakumský kanál napojeny řeky Murgab, Tedžen aj. Významný pro závlahové zemědělství. V roce 2000 byl k jeho názvu přidán dodatek „imeni Nijazova" podle nově zvoleného prezidenta S. Nijazova.

Související hesla