Karel V. Moudrý

, francouzský král od 1364; syn Jana II. Dobrého. 1356 – 60 a 1364 – 65 regent za svého otce pobývajícího v anglickém zajetí. V období prvního Karlova regentství došlo k rozvratu francouzské monarchie (expanze Angličanů, 1358 povstání E. Marcela a jacquerie), podpořily jej však generální stavy. 1360 uzavřel s Angličany mír v Brétigny, poté vybudoval dobře vycvičenou a vyzbrojenou žoldnéřskou armádu, 1369 obnovil válku s Angličany a dobyl větší část jejich držav ve Francii. Známý jako podporovatel umění (knihovna v Louvru).

Ottův slovník naučný: Karel V. Moudrý

Karel: K. V. Učený, Moudrý (*1337), syn krále Jana II. Dobrého a Jitky, dcery Jana Lucemburského, panoval v letech 1364–80.

Související hesla