Karel Emanuel II.

, sardinský král od 1796; slabý panovník. 1798 postoupil své državy na italské pevnině Francii, poté přesídlil do Cagliari na Sardinii. 1802 abdikoval, odešel do Říma a vstoupil do jezuitského řádu.

Ottův slovník naučný: Karel Emanuel II.

Karel: K. Emanuel II. (*24. kv. 1751 v Turině – † 6. říj. 1819 v Římě), syn Viktora Amadea III., muž churavý a slabý, povahy ponížené a pobožnůstkářské, nastoupil po svém otci r. 1796. Spojil se sice r. 1797 s Francouzi, ale přes to musil jim 9. pros. 1798 svoji državu na pevnině úplně vydati a spokojiti se se Sardinií, kdež usídlil se v Cagliari. Po smrti své manželky Marie Terezie, sestry Ludvíka XVI., znechutil si svět, složil r. 1802 vládu a odešel do Říma, kde dvě léta před svou smrtí (1817) vstoupil do řádu jesuitského.

Související hesla