Karlovický mír

, mírová smlouva, která ukončila šestnáctiletou válku mezi Svatou ligou (Rakousko, Rusko, Polsko, Benátky) a Tureckem. Podepsána 26. 1. 1699 ve Sremských Karlovcích (nedaleko Nového Sadu v dnešní Jugoslávii). Na základě karlovického míru se habsburské monarchii vrátilo území Uher a Sedmihradska, Polsko obsadilo pravobřežní Ukrajinu a Podolí, Benátky Moreu (Peloponésos) a některé části Dalmácie a Rusko přístav Azov, otevírající mu cestu do Černého moře. Karlovický mír znamenal definitivní ústup Turků ze střední Evropy.

Související hesla