Karma

, karman – v indických náboženských a filozofických systémech univerzální zákon odplaty za minulé činy, od dob upanišad spojený s nezávisle vzniklou představou o převtělování. Charakter zrození, životních prožitků a délka života jsou obecně určeny charakterem činů, které jedinec vykonal ve svých minulých životech: dobré činy vedou k lepším zrozením (např. do vyšší kasty, poskytující lepší předpoklady ke konečnému vysvobození z koloběhu existencí), zlé činy ke zrozením nižším (nízká kasta, zvíře, popř. rostlina). Tak mj. vysvětlena i existence sociálních nerovností. Za nositele karmy obvykle považováno tzv. jemnohmotné tělo, jež opouští zemřelého a vstupuje do nově vzniklého zárodku. Působení karmy lze eliminovat jógou, jejímž konečným cílem je osvobození (viz též mókša) od determinace minulými činy, a tím i ukončení koloběhu zrození (sansára).

Související hesla