Karneadés z Kyrény

, řecký filozof; nejvýznamnější představitel skeptické orientace tzv. nové Akadémie. Pravdu považoval za nepoznatelnou a doporučoval přidržovat se pravděpodobnosti. Jeho učení silně ovlivnilo další generace stoupenců skepticismu.

Ottův slovník naučný: Karneadés z Kyrény

Karneadés, filosof řec. (*214 v Kyréně v Africe – † 129 př. Kr. v Athénách), má se za zakladatele t. zv. třetí akademie. Proti sensualismu stoikův položil důraz na relativitu poznání a subjektivní význam pocitův (nepoznáváme věcí, jak jsou, nýbrž jak se nám jeví) a vypracoval v souhlase s tím nauku pravděpodobnosti, takže skepse do školy Platónovy Arkesilaem zavedená valně se odtud jeví pozměněna. Proti fatalismu stoikův zastával se volného rozhodování a pro praktický život vyzískal svým probabilismem jakési vodítko. Karneadés, byl ve starověku pokládán za znamenitého filosofa a dialektika, jenž nejen ve svých učených hádkách proti stoikům pravdu obyčejně na své straně míval, ale i jako člen vyslanectva athénského v Římě, kdy šlo o to, by pokuta za vyplenění Oropu Athéňanům uložená zmírněna byla, senát k obdivu strhl. Spisův nezanechal. Výklady jeho sepsal žák Kleitomachos. – Srv. V. Bronchard, Les sceptique grecs (Pař., 1887).