Kartézský součin množin

, kartézský součin množin A a B je množina uspořádaných dvojic [x, y], kde x A, y B. Označuje se A × B.

Související hesla