Kartir

, 3. stol., významný organizátor mazdaistické církve, jejíž zájmy úzce propojil se zájmy dvora. Svou kariéru vybudoval během vlády tří sásánovských králů, Šáhpura I., Hormizda II. (272 – 273) a Vahráma II. (276 až 293), kdy se stal hlavním knězem kultu Anáhity a soudcem v celé říši. V Íránu a v nově získaných územích zakládal chrámy kultu ohně, nemilosrdně pronásledoval nemazdaistiké kulty (prosadil mj. také uvěznění Máního) a zasazoval se mezi mazdaistickými mágy o ortodoxní pojetí víry.