Karton


1. papírenství tuhý papír plošné hmotnosti zpravidla od 150 g•m–2 výše;
2. výtvarné umění návrh pro nástěnnou malbu, gobelín, mozaiku apod. provedený zpravidla na silném papíře ve skutečné velikosti uhlem, tužkou nebo barvou.

Ottův slovník naučný: Karton

Karton viz Carton.

Carton [ka-]. cartonem zoveme vlastně každý tuhý papír. V umělecké terminologii však jmenujeme cartonem každou kresbu, provedenou v téže velikosti, v které proveden býti má obraz sám. Někdy ovšem umělec přestává již na provedení samého cartonu, jakožto díla samého o sobě, z pravidla vsak jest carton kresbou pouze pomocnou, užívanou nejhojněji při malbě nástěnné, při malbě na skle a při sgraffitech. V těchto případech umělec slepí tolik archů papíru, kolik jich pro rozměry svého díla potřebuje, napne na rám a počne kresliti, nejraději uhlem nebo černou křidou (pro snadnější korrektury), načež se hotová kresba fixuje a pokud toho třeba, pausou přenese na plochu, na níž malba má býti provedena. Proslavené cartony jsou: pomocné kresby, jež zhotovili Michel Angelo a Lionardo da Vinci ke svým malbám, zdobícím radnici florenckou (které však bohužel nejsou zachovány); carton Raffaelův ke »škole Athenské« (nyní v bibliotéce Ambrosiánské v Miláně); carton téhož umělce k desíti gobelinům Sixtinským (z nichž zachovalo se jich sedm, které nalézají se v museu Kensingtonském); cartony Overbeckovy (vystavené před některým časem v pražském Rudolfině); Kaulbachovy a j. Z cartonů umělců českých uvádíme zejména carton J. Čermákův ku poslednímu, nedohotovenému jeho obrazu (v Pražské gallerii vlasteneckých přátel umění); cartony Führichovy, J. Manesovy, Trenkwaldovy, Lhotovy, Kandlerovy, Maixnerovy, Jedličkovy, Fr.Ženíškovy,Alešovy, Jeneweinovv a j. V. W.

Související hesla