Kaspická nížina

, rusky Prikaspijskaja nizmennosť – rozlehlá plochá nížina při severním břehu Kaspického moře na území Ruska a Kazachstánu. Výšky –26 až +100 m n. m. Převažují pouště a polopouště, slaná jezera a močály; široká a mělká údolí Volhy a Uralu. Podnebí mírně kontinentální, suché. Ložiska ropy, zemního plynu a soli.

Související hesla