Kaspické moře

, jezero na pomezí Evropy a Asie; 368 000 km2, hloubka až 1 025 m, výška hladiny 28 m pod úrovní oceánu. Omývá břehy Ruska, Kazachstánu, Turkmenistánu, Íránu a Ázerbájdžánu. Největší jezero na Zemi, bezodtoké, slané; v minulosti ztratilo spojení se světovým oceánem. Kaspické moře zvolna vysychá, mění se průběh pobřeží i rozloha ostrovů. Ústí řek Volha, Ural, Kura aj. Slanost 0,3 ‰ až 13 ‰. Těžba ropy ze dna i na pobřeží (Baki, Machačkala aj.). Významná vodní doprava, napojení na síť vnitrozemských vodních cest evropské části Ruska. Největší přístavy Astrachaň, Baki, Kerasnovodsk.

Související hesla